Odzyskiwanie danych jako zamysł przedsiębiorstwa po uszkodzeniu.

O mediach i medium cyfrowym

Odzyskiwanie danych jako zamysł przedsiębiorstwa po uszkodzeniu.

Odzyskiwanie danych Co to jest odzyskiwanie danych?

Odzyskiwanie danych to proces, który polega na odzyskiwaniu informacji z urządzenia pamięci masowej. W przypadku przerwy w dostawie prądu lub uszkodzenia systemu plików odzyskiwanie danych jest doskonałym sposobem na odzyskanie potrzebnych plików. Usunięte pliki można również odzyskać, jeśli posiada się plan tworzenia i przywracania kopii zapasowych. Aby przeprowadzić odzyskiwanie danych, należy najpierw przestać korzystać z urządzenia i odłączyć je. Zapobiegnie to przenoszeniu uszkodzonych danych. Po wykonaniu tych dwóch kroków można użyć oprogramowania do odzyskiwania danych, aby wykonać to zadanie.

Odzyskiwanie danych to proces uzyskiwania informacji znajdujących się na urządzeniu pamięci masowej

Istnieje wiele metod odzyskiwania informacji z uszkodzonego sprzętu, w tym naprawy fizyczne. Odzyskiwanie danych to proces odzyskiwania danych z urządzeń pamięci masowej, które uległy uszkodzeniu w wyniku działania siły zewnętrznej, np. przepięcia, zalania wodą, pożaru, a nawet instalacji tryskaczowej. Niezależnie od tego, czy informacje są potrzebne natychmiast, czy też przez jakiś czas nie korzystałeś z komputera, istnieją profesjonaliści, którzy mogą pomóc Ci wrócić do normalnego funkcjonowania.

Analiza metadanych to proces identyfikowania znanych typów plików. Metoda ta polega na analizowaniu zawartości dysków w poszukiwaniu wzorców zwanych sygnaturami plików. Praktycznie każdy typ pliku ma swoją sygnaturę. Na przykład pliki png zaczynają się od „%0PNG”, a wiele plików MP3 zaczyna się od „ID3”. Sygnatury plików pomagają zidentyfikować dane na dysku jako należące do określonego typu. Po zlokalizowaniu przez oprogramowanie pliku z odpowiednią sygnaturą można podjąć próbę odzyskania danych.

Odzyskiwanie danych to proces uzyskiwania informacji z urządzenia pamięci masowej, takiego jak dysk twardy komputera lub pamięć flash. Odzyskiwanie danych może być wykonywane na miejscu przy użyciu specjalnego oprogramowania lub przez przeszkolony personel w specjalistycznym laboratorium. W zależności od rodzaju nośnika i stopnia uszkodzenia informacji, optymalne podejście będzie się różnić. Pierwsza metoda jest jednak najbardziej popularna, ponieważ jest szybka i niedroga, nie wymaga fizycznych napraw i może być wykonana bez udziału technika.

Dysk twardy może stać się nieczytelny, gdy ulegnie uszkodzeniu lub wystąpią na nim błędy nośnika. W takich przypadkach oprogramowanie do odzyskiwania danych może naprawić tablicę partycji lub system plików urządzenia pamięci masowej, umożliwiając odzyskanie danych. Za pomocą tego samego oprogramowania specjalistyczne oprogramowanie do odzyskiwania danych może również wykonać obraz uszkodzonego nośnika. Narzędzia te nie wymagają użycia specjalistycznego sprzętu ani dostępu do talerzy.

Potrafi naprawić system plików spowodowany przerwą w dostawie prądu

Jeśli mieszkasz w rejonie, w którym często występują przerwy w dostawie prądu, powinieneś wiedzieć, jak naprawić system plików spowodowany przerwą w dostawie prądu. Nagła utrata zasilania może spowodować fizyczne uszkodzenie dysku twardego komputera. Nagłe przerwy w dostawie prądu mogą spowodować uszkodzenie ważnych plików w sektorze rozruchowym dysku twardego, co utrudnia uruchamianie komputera i korzystanie z programów. Jeśli przerwy w dostawie prądu zdarzają się często, warto rozważyć zakup urządzenia chroniącego komputer przed przepięciami.

W przypadku przepięcia lub przerwy w dostawie prądu komputer może ulec uszkodzeniu lub utracić partycję. Istnieje kilka różnych sposobów odzyskiwania plików z uszkodzonego dysku, ale najczęstszą metodą jest przywrócenie działania dysku. Ważne jest, aby do przeprowadzenia procesu odzyskiwania użyć odpowiednich narzędzi. Po przywróceniu funkcjonalności dysku należy spróbować użyć tego samego oprogramowania, które było używane do tworzenia kopii zapasowych plików.

Jeżeli awaria zasilania spowodowała uszkodzenie struktury systemu plików, może to mieć wpływ na przechowywane w nim pliki. Pliki te mogły zostać usunięte lub przeniesione do specjalnego katalogu. W większości przypadków odzyskane części plików są przechowywane w folderze lost+found. Jeśli utracono dane lub usunięto pliki, można spróbować je odzyskać, tworząc obraz woluminu. System plików zostanie naprawiony, a wszystkie usunięte pliki zostaną przeniesione do specjalnego folderu.

Umożliwia odzyskanie usuniętych plików

Recuva to popularne narzędzie do odzyskiwania danych, które pozwala odzyskać usunięte pliki z komputera. Obsługuje ponad 550 typów plików, w tym filmy, muzykę, dokumenty, zdjęcia, e-maile i pliki skompresowane. Może nawet odzyskać usunięte pliki ze sformatowanych komputerów. Ten program umożliwia podgląd odzyskanych plików przed sfinalizowaniem procesu odzyskiwania. Użytkownicy mogą skorzystać z wersji próbnej programu, aby odzyskać do 100 MB. Jest to narzędzie przyjazne dla użytkownika i łatwe w użyciu nawet dla użytkowników nietechnicznych.

Po uzyskaniu listy plików należy wybrać ten, który ma zostać odzyskany. Niektóre programy przeszukają wszystkie pliki na komputerze i pokażą, które z nich nadal tam są. Można również wybrać określone foldery do odzyskania pliku. Po wybraniu folderu do odzyskiwania plików można zapisać je na innym dysku. Jeśli to możliwe, przechowuj pliki na innym dysku niż dysk macierzysty, aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń.

Po wybraniu folderu, w którym chcesz odzyskać plik, przejdź do Eksploratora Windows. Tam należy wybrać opcję „Odzyskaj” obok woluminu. Program przejdzie przez wszystkie dostępne metody lokalizowania pliku. Możesz wybrać jedną metodę lub wszystkie, w zależności od potrzeb. Alternatywnie można wybrać „Wszystkie pliki”, aby odzyskać wszystkie pliki. Te dwie opcje mogą być używane w połączeniu do odzyskiwania plików z usuniętych dysków.

Innym dobrym rozwiązaniem jest wypróbowanie programu NTFS Undelete, który jest darmowy i działa w formacie NTFS. Aplikacja ta wygląda jak standardowy program systemu Windows i działa w oparciu o ten sam algorytm odzyskiwania usuniętych plików. Za pomocą tego narzędzia można odzyskać usunięte pliki z dowolnego urządzenia, niezależnie od tego, w jaki sposób zostały usunięte. Można nawet odzyskiwać pliki z pamięci USB flash. Nie czekaj więc dłużej, aby zacząć z niego korzystać.

Wymaga planu tworzenia i przywracania kopii zapasowych

Aby chronić swoje dane, należy bezwzględnie opracować plan tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych. Plan ten określa sposób tworzenia kopii zapasowych danych i zawiera konkretne czynności, które należy wykonać przed przywróceniem danych. Polityka tworzenia kopii zapasowych powinna określać, jakie typy plików są tworzone w kopii zapasowej, w tym kopie różnicowe i przyrostowe. Każda metoda tworzenia kopii zapasowych różni się od pozostałych, ale obie są niezbędne. Należy upewnić się, że kopie zapasowe są tworzone regularnie i przechowywane w bezpiecznym miejscu.

To kosztuje

Koszt odzyskiwania danych zależy od wielu czynników, z których nie najmniej ważnym jest rozmiar urządzenia pamięci masowej. Szczególnie kosztowne mogą być na przykład problemy mechaniczne. Wymagają one zastosowania drogich części i zaawansowanych technik w środowisku cleanroom. Podobnie ilość danych, które trzeba odzyskać, różni się w zależności od typu dysku twardego i urządzenia pamięci masowej. Na szczęście istnieje kilka opcji określania kosztów.

Jednym z częstych pytań pojawiających się przy okazji pytania „Ile kosztuje odzyskiwanie danych?” jest to, ile profesjonalista zapłaci za gigabajt odzyskanych danych. Cena ta zależy od tego, czy dane są zaszyfrowane, czy nie, a także od ilości informacji do odzyskania. Na przykład, jeżeli na dysku znajduje się tylko dziesięć gigabajtów dokumentów, koszt może być znacznie niższy niż w przypadku, gdy na dysku znajduje się kilka terabajtów danych.

Nawet jeśli koszt odzyskania danych jest stosunkowo niski, może okazać się zaporowy. Zazwyczaj koszt próby odzyskania danych przez jednego pracownika wynosi 170 USD. Jeśli firma nie dysponuje wewnętrznym specjalistą ds. odzyskiwania danych, musi wynająć firmę zewnętrzną. Co więcej, specjaliści zewnętrzni pobierają opłaty nawet dwu- lub trzykrotnie wyższe niż specjaliści wewnętrzni – minimum 340 USD. Koszt odzyskania danych z jednego dysku twardego jest często znacznie wyższy.

Oprócz kosztów związanych z odzyskiwaniem danych istnieją inne czynniki, które mogą zwiększyć koszty. Jedno z badań przeprowadzonych przez Security Week wykazało, że średni koszt utraconych danych jest o 400% wyższy niż koszt odzyskania ich z 8-gigabajtowej karty Secure Digital lub dysku SSD o pojemności 128 GB. Ponadto w badaniu przeprowadzonym przez EMC Corporation uwzględniono koszty przestojów. Całkowity koszt utraty danych wynosi ponad 1,7 biliona dolarów rocznie. Mimo to nadal trudno jest zaufać zdolnościom informatyków do ochrony danych i ich odzyskiwania.

Dane adresowe:

AKTE Odzyskiwanie danych – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 898 784
Telefon: 784 380 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]